Baci se na računanje!

Sastavi budžet, kontroliši troškove I uštedi živce I novac.

IZRAČUNAJ

Napravi svoj budžet

Koristi znanje naših eksperata koji su proračunali unapred kategorije troškova i napravili preporučene iznose. Upotrebi preporučeni budžet kao smernicu za stvaranje sopstvenog budžeta.

Isprati troškove

Odredi troškove po zadacima i vendorima, dodaj nove kategorije i troškove, menjaj postojeće troškove.

Isprati realizovane i preostale isplate

Planiraj troškove u vremenskom okviru i isparti avanse i realizovane isplate kao i preostale isplate i datume.

 

Profesionalci iz oblasti venčanja će vas prvo posavetovati da odredite koliko ste novca spremni da potrošite za realizaciju svog velikog dana. Jako je teško bez iskustva sabrati sve troškove koji se mogu javiti u dugom procesu organizacije venčanja. Naš tim iskusnih profesionalaca je sastavio vrlo koristan alat gde ćete na jednom mestu moći da pronađete listu svih potencijalnih troškova kao i preporučenih vrednosti. Možete sami da adaptirate i dodajete nove troškove kao i da menjate vrednosti.